UF1 Etnologia, anatomia i fisiologia

UF2 Alimentació del bestiar

UF3 Reproducció animal

UF4 Sanitat animal

UF5 Allotjaments ramaders

UF6 Producció ramadera

UF7 Benestar animal