Curs en el qual treballarem: 

- Competències de comprensió lectora. 

- Competències d'expressió escrita. 

- Competències de comunicació oral.