Instruccions per a la recuperació de cursos anteriors al que es fa