Tema 1. Perquè cal saber ciència? / Tema 2. El Planeta Terra / Tema 3. L'origen de la vida i l'origen de l'home / Tema 4. La revolució genètica / Tema 5. Viure més, viure millor / Tema 6. Cap a una gestió sostenible del planeta / Tema 7. Noves necessitats, nous materials / Tema 8. Un món digital