Curs per realitzar les activitats corresponents al curriculum de 2n ESO. Fer activitats de reforç i ampliació. També actua com a font de recursos