curs de prova per tramitar totes les qüestions relacionades en  els alumnes de formació professional