PFI - M02 Operacions auxiliars de recepció, emmagatzematge i expedició de mercaderies o productes 2020-21 - Marcos

PFI - M01 Preparació de comandes i venda de productes 2020-21 - Marcos

En aquest curs, en aquest espai, aniré penjant diferents resums de temes que entren dins la prova d'accés a cicles mitjans.

Sobre tot de la materia de ciències socials i també alguns temes de matemàtiques.

Es tracta  que aneu llegint els temes i aneu fent les activitats i tasques que es proposen, amb el proposit  que anem repassant els temes més importants de cara a les proves d'accés.

També s'avaluarà la feina feta per poder fer un seguiment i posar la nota corresponent als mòduls de formació general.