ATENCIÓ:

Els alumnes que finalitzin el cicle formatiu hauran de tramitar on-line l'expedició del títol.

Podeu fer aquest tràmit accedint-hi al següent enllaç:

https://forms.gle/xPajHEtnAgQkszN27

Es tracta d'un formulari de Google. Us demanarà iniciar sessió amb un compte de gmail. Si no en teniu cap, haureu de crear-ne un.

Salutacions,


ATENCIÓ: 

Tots els alumnes de continuïtat, és a dir, alumnes de primer que passen a segon curs, o alumnes de primer que repeteixen primer o alumnes de segon que repeteixen segon, hauran de matricular-se on-line seguint el següent enllaç:

https://forms.gle/MW2Gm74ENinAWkW77

Aquest enllaç porta a un formulari de Google.

Per a qualsevol gestió relacionada amb la matrícula, si us plau, utilitzeu el email:

matricula@lluisacura.cat

Moltes gràcies.

Xarxa Activa't FP

Plataforma de treball del projecte SEFED INTERNACIONAL (plà pilot)

Aquest és un espai per a compartir les idees de l'Equip de millora pedagògica.