Mòdul professional 6: desenvolupament web en entorn client

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: ? hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. 30 hores