Disseny de sistemes de regulació automàtica controlats per equips programables.