Estudi i disseny d'Infrastructures comunes de telecomunicacions.