Disseny de sistemes de regulació automàtica controlats per equips programables.

En aquest curs estudiaràs continguts relacionats amb les comunicacions d'equips de control en l'àmbit industrial a diversos nivells de la piramide d'automatització.