Continguts i recursos per a la realització del mòdul MP02 - Disseny de productes mecànics

CFGS Disseny en fabricació mecànica

Curs 19-20

Professor: Toni Arnaste

INS Lacetània