Mòdul professional 7: desenvolupament web en entorn servidor

Durada: 165 hores (152hores)

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen: indicacions LLD TOTAL Reals Inici Fi

UF 1: programació web en entorn servidor.            30 hores 30 5 35 34 20/9/21 29/10/21

UF 2: generació dinàmica de pàgines web.            30 hores 30 10 40 40 3/11/21 23/12/21

UF 3: tècniques d’accés a dades.                           30 hores 30 10 40 34 10/1/22 16/2/22

UF 4: serveis web. Pàgines dinàmiques ...             42 hores 42 8 50 44 23/2/22 22/4/22

Mòdul professional 7: desenvolupament web en entorn servidor

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: programació web en entorn servidor. 30 hores

UF 2: generació dinàmica de pàgines web. 30 hores

UF 3: tècniques d’accés a dades. 30 hores

UF 4: serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs híbrids. 42 hores