CURSOS BATXILLERAT

Història de l'Art: recorregut de la història de l'art de Grècia fins l'època actual, analitzant algunes de les obres més representatives.