Informació de riscos laborals a tenir en compte  per al personal docent i no docent del centre.