Material telemàtic de l'assignatura Tecnologia Industrial corresponent a 2n de Batxillerat.