Postres en restauració

Tutoria Cuina 2

M3 Tècniques culinàries

Resum i planificació del curs teòric i pràctic.

Realització d'exercicis individualitzats.

Lloc de trobada en comú de documents i informació del curs.