El Pla d’acció tutorial ha de donar resposta a les necessitats de l’alumnat, a les demanades de la societat actual i del mercat de treball, garantint el màxim d’èxit per a tothom de manera que afavorim la igualtat d’oportunitat. 

L’educació ha d’afavorir l’adquisició de competències bàsiques per la vida. En aquest sentit parlem d’orientació personal, entenent-la com l’acció docent dirigida al desenvolupament i maduració de la persona dins el seu entorn i en interacció amb altres persones.

L’orientació acadèmica i professional forma part de l’acció docent i té per finalitat la presa de decisions dels alumnes en els àmbits acadèmic i professional, àmbits fortament entrellaçats.

L’orientació professional ha d’ajudar les persones a prendre decisions sobre els seus estudis i la seva formació, i a gestionar el desenvolupament professional.