UF1. Configuració de robots industrials
UF2. Programació de robots industrials
UF3. Manteniment de robots industrials
UF4. Servoaccionaments
UF1. Equips, xarxes locals i entorn web
UF2. Programació d'equips i sistemes industrials