En aquest curs els alumnes de primer i segon de Gestió Administrativa tindrà accés a tota la informació referent al cicle formatiu que estan cursant.

Espai on compartir material (apunts i activitats) referits a aquest mòdul formatiu  de Comunicació i atenció al client de 1r Adm. i Finan.

Aquest curs va dirigit als alumnes de 1r de grau mitjà de Gestió Administrativa. Aquí podreu trobar tota la informació necessària per seguir el curs i també servirà per fer-li arribar a la professora tots els exercicis que s'hagin de fer al llarg del curs.

Aquest curs servirà per a que els alumnes de 1er de Gestió Administrativa puguin seguir part del mòdul MP04.

Els alumnes podran trobar materials i apunts així com un espai per poder lliurar les tasques encomanades.

Benvinguts a tots i a totes!!!

Aquest curs servirà als alumnes de 2on de Gestió Administrativa aper lliurar les tasques encomanades i poder accedir a documents del professor.
Benvinguts a tots i a totes
Marta Perles Cano

Aquest curs va dirigit als alumnes de 1r de Gestió Administrativa de MP7  i serveix per lliurar a la professora, les pràctiques fetes.

Aquest curs va dirigit a alumnes de 2n de Gestió Administrativa i serveix per lliurar les practiques a la professora.

En aquests curs els alumnes tindran accés a tots els recursos necessaris per seguir el mòdul.