Desenvolupament socioafectiu a l'etapa 0-6 anys fent èmfasi en àrea afectiva-emocional, social moral i sexual