El mòdul se centra en un dels serveis de més rellevància en l'àmbit de l'atenció a les persones en situació de dependència: el servei de teleassistència domiciliària. Tratarem tant les diferents modalitats del servei com la seva estructura organitzativa. Estudiarem la part tècnica del servei i la part més documental i operativa