Totes les persones podem presentar, a causa de l'edat, una malaltia, una discapacitat o fins i tot per factors psicosocials o econòmics, unes necessitats determinades que, si no es detecten, s'avaluen  i s'atenen, poden generar un nivell més o menys acusat de dependència.