Aquest curs correspon a la materia optativa de Sociología que actualmente s'imparteix a 1r i 2n de Batxillerat i pretèn oferir els fonaments bàsics de la Sociología.