- NIVELL EDUCATIU : 3r d’ESO. També pot servir per alumnes de 2n amb un bon nivell, o a 4t, com a material de reforç .

- CONTEXT D'IMPARTICIÓ: Curs semi presencial. Els alumnes treballen a l’aula i a casa, cadascú als seu ritme.

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

Distingir si una igualtat algebraica és una identitat o una equació

Reconèixer els elements i el grau d’una equació.

Determinar si un nombre és solució d’una equació o no.

Reconèixer una equació lineal de dues incògnites i obtenir algunes solucions.

Determinar si un parell de nombres és solució o no d’un sistema d’equacions.

Classificar els sistemes de dues equacions amb dues incògnites segons el nombre de solucions.

Resoldre sistemes de dues equacions amb dues incògnites mitjançant els mètodes de substitució, d’igualació i de reducció.

 Plantejar i resoldre problemes reals mitjançant equacions o sistemes de dues equacions amb dues incògnites

RECURSOS

El curs està format per 3 apartats i formats per:

- - Introducció teòrica: A l’alumne se li donen totes les explicacions del tema que s’està treballant. Amb elles ha d’assolir tots els conceptes necessaris per després poder fer el seu treball.

- - Exercicis resolts, amb diferent grau de dificultat, com a model del procés a seguir per resoldre els exercicis.

- - Enllaços a vídeos que donen una explicació més clara i real del mecanisme de resolució .

- - Fitxes d’exercicis per practicar, amb diferent grau de dificultat.

Autor/a: Maria Solanellas Casals
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd)