Són presents els temes del currículum del curs. Són els temes de consulta i estudi diari .  I són també el referent documental dels continguts dels aprenentatges demanats en les diverses avaluacions. Substitueixen al llibre de text, i per tant són també el manual de l'assignatura. No s'han dimprimir. Ajuden a l'alumnat a complenmentar les explicacions de les sessions de treball a l'alula.