UF1 HIGIENE PERSONAL

Nc Formatiu 1 La pell i les seves malalties i lesions

Nc Formatiu 2 La higiene de les persones en situació de dependència.

Nc Formatiu 3 Atenció a les necessitats d'eliminacíó.

Nc Formatiu 4 Recollida de mostres biològiques

Nc Formatiu 5 La mort i les cures post mrtem

UF2. Suport en l'estimulació cognitiva de les persones.

UF3. Suport en l'animació grupal.

UF4. Suport en el desenvolupament de les relacions socials.

UF6. Característiques i necessitats de les persones residents