Curs del crèdit 6 que consta de 4 unitats didàctiques i pràctiques com higiene de mans i fer llits.