La Tecnologia està present en tots els àmbits de la nostra vida, perquè estem envoltats d'objectes i de màquines tecnològiques electròniques o mecàniques, simples o molt complexes i a secundària és una matèria més que ens ajudarà a entrendre i comprendre el nostre entorn.