JUSTIFICACIÓ

Les emocions són presents en cada moment de la nostra vida, de vegades de manera conscient, d’altres no. Això influeix força en la nostra manera de sentir-nos, de fer i de relacionar-nos. Aprendre a identificar-les, a conèixer-les i gestionar-les ens ajuda a conèixer-nos millor, a conèixer millor els altres i a tenir actituds i comportaments més sans que ens ajudaran també a ser més feliços.

Objectius

  • Conèixer les emocions bàsiques

  • Prendre consciencia de les pròpies emocions

  • Aprendre a millorar-ne la gestió:

  • millora del benestar personal

  • millora de la relació amb els altres

  • Millorar la capacitat de generar emociona positives

  • Incrementar la tolerància a la frustració

  • Saber comunicar les nostres emocions

  • Afavorir la presa de decisions

Alumnes a qui s'adreça preferentment: alumnes amb ganes de conèixer-se millor, d’explorar el món de les emocions, els sentiments, les conductes, el benestar emocional i les relacions personals.

Durada: quadrimestral