Per accedir al curs heu d'entrar amb el compte "google" de l'institut.


En aquest curs trobareu tots els documents i informacions per al desenvolupament de la tutoria de 1r de batxillerat.

Si creieu interessant afegir-hi algun contingut, feu la vostra proposta al professorat durant l'hora de tutoria i valorarem la idoneïtat d'afegir-ho. 

Recordeu: la tutoria la fem entre tots (alumnat i professorat)

Molt bon curs


Curs de tutoria per a l'ALUMNAT de 1r ESO de l'institut de Sant Just Desvern.

Pla d'acció tutorial de 1r ESO per al professorat de l'institut de Sant Just Desvern.


Curs de tutoria per a l'ALUMNAT de 2n ESO de l'institut de Sant Just Desvern

Pla d'acció tutorial de 2n ESO per al professorat de l'institut de Sant Just Desvern


Curs de tutoria per a l'ALUMNAT de 3r ESO de l'institut de Sant Just Desvern

Pla d'acció tutorial 3r d'ESO per al professorat de l'institut de Sant Just Desvern.


Pla d'acció tutorial de 4t d'ESO per al professorat de l'institut de Sant Just Desvern.