Help with Search courses

Recuperació de pendents de cursos anteriors:

Per estudiants de tercer o quart, amb les matèries comunes de 1r i 2n d'ESO suspeses.


Vaig parlar individualment amb tots vosaltres i us vaig donat en mà un dossier per recuperar la matèria. 


Amb els canvis deguts al confinament, l'entrega serà a través de la plataforma del Moodel. Cal que us poseu en contacte amb mi a l'e-mail pilarprof@gmail.com, per donar-vos d'alta en un curs que obriré específicament per que entregueu al moodel els treballs que us vaig donar en ma.


Per entregar el dossier de 10 treballs, primer cal que els feu acuradament i després que els fotografieu. Guardeu aquesta fotografia com a PDF i l'adjuntareu al curs que obriré.


Si no us poseu en contacte amb mi, esteu suspesos, evidentment.


Pilar Montserrat

pilarprof@gmail.com


Tasques per fer durant la semana de confinament

Aquest curs és per a l'alumnat de 3r ESO E per a què pugueu treballar la matèria des de casa.

En aquest curs trobareu el redactat dels correus que us anem enviant i les tasques encomanades.

En aquest curs us anirem penjant les tasques/activitats que haureu de fer a casa aquests dies de confinament.

Normalment les tasques es programaran setmanalment, de dilluns a dilluns. Estigueu atents al que va sortint i aneu fent les feines tenint molt en compte les formes i dates d'entrega.