L'alumnat de 1r d'ESO A, durant el curs 2020- 2021, disposarà de materials i recursos per cursar les matèries de llengua catalana i literatura, i llengua castellana i literatura respectivament.