LLoc per a penjar apunts, bibliografia, exercicis i aclaracions. Notificar als alumnes examens, dates d'entrega...

Index de làmines realitzades a classe, explicacions...