Activitats a l'entorn d'un text escrit.
Objectiu: treball de la competència comunicativa (comprensió lectora), des de l'educació visual i plàstica.
ESTEL CAIGUT,
la felicitació de nadal de la fundacio Miró (2012)
Recull d'imatges corresponents als projectes plantejats.
Imatges de suport per al treball diari.