Curs de Fisica de 2n de batxillerat.

Curs de física de 1r de batxillerat.
Curs de quimica de 2n de batxillerat.