Curs per resoldre els dubtes generats pels deures telemàtics durant el confinament.

Temes:

      - La resistència

      - El bàsquet

      - L'atletisme:   - salts

                            - curses de fons i mig fons

Temes:

- El futbol

- La flexibilitat

- Els jocs en l'Educació Física

- L'aeròbic