Correu petició col·laboració

Correu enviat a tot el claustre sol·licitant col·laboracions per formar part de la Comissió TAC a constituir en el centre.