Curs amb informacions i activitats bàsiques per a reflexionar sobre la constitució de la Comissió TAC del centre i iniciar el pla TAC.

Eines i recursos i proposta de sessions de treball per a organitzar una comissió TAC i redactar el pla TAC de centre.