📄 Documents de centre

Documents interns del centre i suport a la plataforma iEduca (Direcció)
💻 Estratègia digital de centre (EDC)
Recursos, configuracions de xarxa i impressió, projectes digitals, pla educació digital, Incidències digitals (Coordinació Digital)


📝 Documentació general per a tutories: equips docents, guions, orientació, avaluacions i preavaluacions, recursos, dinàmiques, reunions.

📝 Documentació general per a l'alumnat: informacions diverses, fòrum trics, orientacions per al treball de recerca, beques, informacions universitats, orientació.

📝 Documentació general per a l'alumnat: preinscripció a les PAU, beques, informacions universitats, orientació universitària.