Materia que es realitza fora de l'Institut de 70 hores

Activitats de geografia i història de primer d'ESO.

Exercicis

Tasques de ciències socials de 2n d'ESO, crèdit comú