Els continguts que han de treballar-se en aquest mòdul i, en general, en tot el cicle formatiu, parteixen de les competències que haurà de tenir el professional, raó per la qual, la relació entre la formació i la realitat laboral ha de ser molt estreta. Aquests continguts han de proporcionar a l'alumnat els conceptes teòrics i procedimentals necessaris i, al mateix temps, fomentar les actituds associades a la qualificació professional corresponent.