Preinscripció

ESO
BATXILLERAT

ESO

Calendari

Preinscripció
 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020 (ordinàries:86 i NEE:16)
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

 Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
Matrícula
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020
 • La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

Adscripció de centres d'educació primària a l'institut Mont Perdut

Té adscrit: 

 • 08030297 Escola Salvador Vinyals i Galí (Terrassa) 
 • 08030315 Escola Joan XXIII (Terrassa) 
 • 08034485 Escola Joan Marquès i Casals (Terrassa) 
 • 08038314 Escola Mare de Déu de Montserrat (Terrassa) 
 • 08051318 Escola Sant Llorenç del Munt (Terrassa) 
 • 08061774 Escola Les Arenes (Terrassa) 
 • 08064143 Escola La Nova Electra (Terrassa) 
 • 08066048 Escola Roser Capdevila (Terrassa)

Presentació de la sol·licitud

 • Telemàticament del 13 al 22 de maig de 2020 a través de l'aplicació tiny.cc/preinscripcio.
 • Presencialment demanant cita prèvia trucant al telèfon 615 34 04 62 de 9:00 a 13:00 a partir del 14 de maig. Venir al centre el dia de la cita prèvia (us donaran una hora entre el 19 al 22 de maig de 2020), preferiblement una sola persona que no sigui d’especial vulnerabilitat ni presenti  símptomes d’estar malalt, amb el seu propi bolígraf, amb mascareta sense vàlvula i amb la documentació original i fotocopiada.

Documentació a aportar

Per a tothom
 • Llibre de família.
 • DNI/NIE/passaport dels tutors/es (pare, mare, …).
 • DNI de l'alumne o alumna si el té (és obligatori per a majors de 14 anys).

Per al·legar els criteris generals:
 • GERMANS/ES AL CENTRE: anotar el nom dels germans si en té al centre (al correu o al formulari d'inscripció)
 • PROXIMITAT DOMICILI: si el domicili habitual no coincideix amb el del DNI/NIE, volant municipal de convivència de l'alumne/a.
 • PROXIMITAT TREBALL: còpia del contracte laboral O model 036 i 037.
 • RENDA GARANTIDA: acreditació renda garantida de ciutadania.
 • DISCAPACITAT: targeta de discapacitat de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
Per al·legar els criteris complementaris:
 • FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL: carnet  de família nombrosa o monoparental vigent de l’alumne/a.

Nota: pels DNIs caducats a partir del 14 de març de 2020 es prorroga la seva vigència fins el 13 de març de 2021. Pel que fa a la resta de carnets, es prorroga la seva vigència mentre duri l’estat d’alarma


BATXILLERAT

Calendari

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2020 (18 per 1r de batxillerat i 20 per 2n de batxillerat)
 • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
Matrícula
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos
 • Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

Presentació de la sol·licitud

Fer la sol·licitud a través de l’aplicació (del 27 de maig al 3 de juny de 2020) a tiny.cc/preinscripcions.

Hi ha dues opcions per fer les preinscripcions telemàtiques: electrònica i amb suport informàtic:

 • Sol·licitud electrònica (recomanada) 
  • Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC).
  • El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.
 • Sol·licitud amb suport informàtic 
  • No cal identificar-se mitjançant un certificat digital.
  • Un cop feta, heu d’enviar un correu a a8066437@xtec.cat (fins el 4 de juny):
   • amb assumpte PRE, una separació i el nom i cognoms de l’alumne/a 
   • (exemple “PRE Manuel Jiménez Gutiérrez”).
   • adjuntant el resguard de sol·licitud.
   • adjuntant la documentació acreditativa.
   • si té germans/es al centre posar els noms i cognoms al correu.
   • rebreu un justificant de recepció.
   • si es té cap dubte de la veracitat de la documentació, el centre podrà requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió.  

Documentació a aportar

Per a tothom
 • Llibre de família.
 • DNI/NIE/passaport dels tutors/es (pare, mare, …).
 • DNI de l'alumne o alumna si el té (és obligatori per a majors de 14 anys).

Per al·legar els criteris generals:
 • GERMANS/ES AL CENTRE: anotar el nom dels germans si en té al centre (al correu o al formulari d'inscripció)
 • PROXIMITAT DOMICILI: si el domicili habitual no coincideix amb el del DNI/NIE, volant municipal de convivència de l'alumne/a.
 • PROXIMITAT TREBALL: còpia del contracte laboral O model 036 i 037.
 • RENDA GARANTIDA: acreditació renda garantida de ciutadania.
 • DISCAPACITAT: targeta de discapacitat de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
 • EXPEDIENT ACADÈMIC: cap document si heu finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018. Altrament: 
  • Si es tracta d'estudis antics: la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic on aparegui la qualificació mitjana de l'etapa.
  • Si es tracta d’estudis estrangers homologats, en el cas que no s’hagi pogut presentar la sol·licitud d’homologació corresponent a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la covid-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar una declaració responsable relativa al compromís d’homologar els estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció al batxillerat.
Per al·legar els criteris complementaris:
 • FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL: carnet  de família nombrosa o monoparental vigent de l’alumne/a.

Nota: pels DNIs caducats a partir del 14 de març de 2020 es prorroga la seva vigència fins el 13 de març de 2021. Pel que fa a la resta de carnets, es prorroga la seva vigència mentre duri l’estat d’alarma


Darrera modificació: dimarts, 7 de juliol 2020, 12:23