PIM - Pla Intensiu de Millora

Una de les novetats que tenim a l’institut aquest any és el PIM. I... què és el PIM?. És un programa intensiu de millora.

Aquest programa va adreçat al alumnat del primer cicle de l’ESO que presenten dificultats generalitzades d’aprenentatge i amb un baix nivell d’assoliment de les competències bàsiques en l’educació primària. 

Podem parlar d’una actuació preventiva, amb un suport immediat i personalitzat de l’alumnat que presenta retard d’aprenentatge (sobretot en aquells aprenentatges de llengua i matemàtiques, considerats clau i de caràcter més instrumental) i evita en bona mesura que els alumnes s’endarrereixin en els aprenentatges de les diferents matèries i millorin les seves possibilitats d’èxit educatiu en cursos posteriors.

És un grup flexible i reduït que actualment, està format per 12 alumnes de 1º i 2º d’E.S.O, i que permet prioritzar l’atenció a la diversitat de l’alumnat a fi de donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes per assolir l’èxit en finalitzar l’etapa d’educació secundària obligatòria.

L’alumnat té un total de 15 hores lectives setmanals a l’aula PIM, on treballa les matèries instrumentals com castellà (4h), català (4h) i matemàtiques (5h). I a més, l’anglès (2h).  Tot això, amb una metodologia especifica i personalitzada, on es pretén potenciar l’autonomia amb estratègies d’autoregulació per tal que gradualment adquireixin autonomia en el seu procés d’aprenentatge.

És important fomentar estratègies i metodologies d’aula diverses i coherents amb les necessitats reals dels alumnes PIM, així com afavorir una estructuració cooperativa de l’aprenentatge, on l’alumnat siguin capaços d’ensenyar-se mútuament, cooperar i ajudar-se per a aprendre. 

Cal dir, que aquest programa té una durada màxima per a cada alumne d’un curs escolar, però com que l’organització del PIM és flexible, permet que si al llarg del seu desenvolupament un alumne acredita que ja ha assolit els objectius propis del programa, pugui incorporar-se al seu grup ordinari en qualsevol moment.

Aquest recurs, s’ha de presentar als alumnes com una oportunitat per millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques i, per tant, s’ha de requerir el compromís d’aprofitar l’oportunitat que se’ls ofereix. 

 

 

Darrera modificació: divendres, 15 de març 2019, 20:10