Aula Oberta

L’Aula Oberta, que s’emmarca dintre del que s’anomena Programa de Diversificació Curricular (PDC). És un recurs que l’Institut Mont Perdut posa a disposició dels i de les alumnes i les seves famílies. Alumnes que al llarg de la seva escolarització han tingut dificultats en seguir els estudis. Ja siguin, aquestes dificultats ocasionades per la baixa assistència d’aquests i aquestes alumnes o perquè hagin patit dificultats en els seus aprenentatges. Els i les alumnes que hi accedeixen troben un ambient acadèmic i curricular divers, en el qual hi ha una major quantitat de recursos didàctics i d’ensenyament que han de possibilitar que aquests i aquestes puguin assolir les competències i els continguts per a poder-se desenvolupar posteriorment a la ESO. Ja sigui aquest desenvolupament posterior tant la seva formació postobligatòria com en el món laboral. A banda del component acadèmic i hi ha un fort component educatiu que busca formar als alumnes com a persones i ciutadans i ciutadanes útils als demés. Els principis d’autonomia, responsabilitat i respecte regeixen, juntament amb els continguts educatius i acadèmics, allò que es fa a l’aula. Les activitats intenten prioritzar les activitats de caràcter vivencial i manipul·latives, el gust per les coses ben fetes, la iniciativa personal, la col·laboració amb altres persones i la reflexió en els processos i les activitats realitzades.

Des del curs 2018-19 es compta al nostre Institut amb aquest recurs, en el qual la personalització dels aprenentatges, la confiança en les possibilitats dels alumnes i l’acompanyament educatiu dels i de les mateixes busca assolir tant l’èxit acadèmic com la seva formació personal.


 


Darrera modificació: divendres, 15 de març 2019, 20:04