Informació FP

Servei d'Assessorament i Reconeixement en la formació professional.

Servei d'Assessorament i Reconeixement en la formació professional.

by Administrador/a INS La Pineda -
Number of replies: 0
 
Servei d'Assessorament en la formació professional i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges per experiència laboral o en activitats socials.
 
- Del  14 al  25 de setembre  de 2020: inscripció per  la nova oferta de places al servei "Assessorament".
Del  14 al  25 de setembre  de 2020: inscripció per la nova oferta de places al servei "Reconeixement".
- El 28 de setembre de 2020: publicació d'admesos al serveis "Assessorament" i  "Reconeixement"


SOLICITUDS SERVEI DE RECONEIXEMENT 2020_2021

                                  NUM.        DNI                          FAMILIA                           ADMESOS 
                                     1        ****5081G        IC - Informàtica i comunicacions             SI 

 OFERTA DE PLACES PER FAMÍLIA I CICLES FORMATIUS 

OFERTA DE PLACES SERVEI ASSESSORAMENT -  PERÍODE: Octubre de 2020 - Desembre de 2020 

FAMILIA CODI_CICLE NOM_CICLE OFERTA
Administració i gestió CFPM-CFPS ................................................................................. 0
Electricitat i electrònica CFPM EE30 Instal·lacions de telecomunicacions 5
Electricitat i electrònica CFPS EED0 Sistemes de Telecomunicació i Informàtics 5
Electricitat i electrònica CFPM EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
Electricitat i electrònica CFPS EEA0 Sistemes electrotècnics i automatitzats 5
Informàtica i comunicacionsCFPM IC10Sistemes microinformàtics i xarxes5
Informàtica i comunicacions CFPS ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa 5
Informàtica i comunicacions CFPS ICC0 Desenvolupament d'aplicacions web 5

OFERTA DE PLACES SERVEI RECONEIXEMENT -  PERÍODE: Octubre de 2020 - Desembre de 2020

FAMILIA CODI_CICLE NOM_CICLE OFERTA
Administració i gestió CFPM-CFPS ................................................................................. 0
Electricitat i electrònica CFPM EE30 Instal·lacions de telecomunicacions 5
Electricitat i electrònica CFPS EED0 Sistemes de Telecomunicació i Informàtics 5
Electricitat i electrònica CFPM EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
Electricitat i electrònica CFPS EEA0 Sistemes electrotècnics i automatitzats 5
Informàtica i comunicacions
CFPM IC10
Sistemes microinformàtics i xarxes
5
Informàtica i comunicacions CFPS ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa 5
Informàtica i comunicacions CFPS ICC0 Desenvolupament d'aplicacions web 5


2ª Convocatòria

- Del  25 al  05 de Febrer  de 2021: inscripció per  la nova oferta de places al servei "Assessorament".
Del  25 al  05 de Febrer de 2021: inscripció per la nova oferta de places al servei "Reconeixement" (Per usuaris amb Informe d'Assessorament).
- El 08 de Febrer de 2020: publicació d'admesos al serveis "Assessorament" i  "Reconeixement"


(Editado por Simón Manrique Carda - envío original martes, 16 de julio de 2013, 13:39)

(Editado por Simón Manrique Carda - envío original martes, 16 de julio de 2013, 13:39)

(Editado por Simón Manrique Carda - envío original martes, 16 de julio de 2013, 13:39)

(Editado por Simón Manrique Carda - envío original martes, 16 de julio de 2013, 13:39)

(Editado por Simón Manrique Carda - envío original martes, 16 de julio de 2013, 13:39)

(Editado por Simón Manrique Carda - envío original martes, 16 de julio de 2013, 13:39)