Informació FP

CALENDARI, HORARIS i PLANIFICACIÓ CICLES FORMATIUS d'FP CURS 2020-2021

CALENDARI, HORARIS i PLANIFICACIÓ CICLES FORMATIUS d'FP CURS 2020-2021

by Alex Pineo -
Number of replies: 6

- Calendari escolar curs 2020-2021 Cicles Formatius de FP. Calendari " Calendari_2020-2021_FP " i dades del curs " Dades generals 2020-2021_FP "

Horari 2020-2021 dels grups de Cicles Formatius per Famílies Professionals.  

Planificació 2020-2021, dates d'inici i finalització de tots els mòduls i unitats formatives. 

In reply to Alex Pineo

HORARIS ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

by Alex Pineo -

ELECTRICITAT: 

- Grau Mitjà d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques en DUAL _  1r curs MIEA  2n curs 2MIEA .

- Grau Superior de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats en DUAL 1r curs SSEA   2n curs 2SSEA .

ELECTRÒNICA

- Grau Mitjà d'Instal·lacions de Telecomunicacions en DUAL1r curs MIT  2n curs MIT .

- Grau Superior de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics en DUAL 1r curs SSTI 2n curs 2SSEA .

In reply to Alex Pineo

HORARIS INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

by Alex Pineo -
In reply to Alex Pineo

HORARIS ADMINISTRACIÓ i GESTIÓ

by Alex Pineo -

Grau Mitjà de Gestió Administrativa _ 1r curs MGA 2n curs MGA .

Grau Superior d'Assistència a la Direcció (3x2 amb Administració i finances) _ 1r curs SAD 2n curs SAD .

Grau Superior d'Adminstració i Finances _ 1r curs SAF 2n curs SAF .