Espai de treball per a alumnes de 1r d'ESO

Material de seguiment i suport a les classes presencials: tasques encomanades, arxius per descarregar, resums dels temes donats i espais d' intercanvi de dubtes als foros.

Espai virtual de Tecnologia Industrial de 2on batxillerat.