Desenvolupament de totes i cadascuna de les propietats del color